Το Δόγμα του Σοκ στην Πράξη

15 Μαρ

Γράφει ο Νίκος Παναγοδημητρόπουλος…
Το Δόγμα του Σοκ από μόνο του δεν είναι κακό…
η χρήση που του κάνει κάποιος, ορίζει και την Ποιότητά του.